Aktualności Aktualności

Powrót

INFORMACJA dla właścicieli lasów prywatnych

INFORMACJA dla właścicieli lasów prywatnych

Akcja bezpośrednia p.poż.

INFORMACJA

Nadleśnictwo Łuków pragnie poinformować właścicieli lasów prywatnych o planowanej akcji bezpośredniej ppoż. w lasach niepaństwowych.

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 9 § 39 ust. 1 informuje się:

 

 

 

 

W odległości mniejszej niż 30 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej, z wyjątkiem drogi o nawierzchni nieutwardzonej, pozostawianie w szczególności gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych jest zabronione.