Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Łuków

Lasy Nadleśnictwa Łuków położone są w centralnej części Polski wschodniej - na Nizinie Podlaskiej, w województwie lubelskim (na terenie 9 gmin: Łuków, Trzebieszów, Stoczek, Stanin, Wola Mysłowska, Krzywda, Adamów, Wojcieszków i Serokomla) oraz mazowieckim (w 1 gminie - Domanice), w rejonie miast Łuków i Stoczek Łukowski.

Nadleśnictwo Łuków gospodaruje 15 609 ha lasów, co odpowiada obecnie średniej wielkości nadleśnictwu w Polsce. Lasy dzielą się na 2 obręby: Adamów i Kryńszczak.

Obręb Adamów rozciąga się między Oszczepalinem na wschodzie a miejscowością Huta Dąbrowa na zachodzie. Północna granica obrębu przebiega wzdłuż trasy Łuków-Stoczek Łukowski, a na południu sięga do Charlejowa (niemal pod Kock).

Obręb Kryńszczak rozciąga się między Łukowem a Stoczkiem Łukowskim, a w kierunku północnym ten kompleks leśny graniczy z miejscowością Domanice (woj. mazowieckie). Lasy leżące na wschód od Łukowa stanowią w zdecydowanej większości (ok. 1 700 ha) własność prywatną.

W obecnej chwili mamy 12 leśnictw. Jest to liczba przeciętna w skali kraju i taki właśnie podział pozwala na sprawną organizację prac w poszczególnych leśnictwach. Uwzględnia on trudność terenu i rozrzucenie działek leśnych w terenie.

Na obszarze Nadleśnictwa znajduje się 13 708 ha lasów prywatnych, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Łukowie. Od dnia 1 stycznia 2004 r., na prośbę Starostwa administrowanie lasami prywatnymi przejęło Nadleśnictwo Łuków.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się obok miejscowości Ławki ( 6 km od Łukowa).

Dojazd z Łukowa: przez miejscowość Gręzówka (6 km) lub z trasy Siedlce-Łuków - w Gołaszynie należy skręcić w kierunku wsi Ławki (2 km).

[U.G.]


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Pierwsza Noc Sów w łukowskich lasach już za nami.

 

Kwietniowy wieczór zebrał wielu "sowiarzy" w świetlicy w Żdżarach. Spotkanie rozpoczęło się pokazem sokolniczym, podczas którego płomykówka wprawiała w zachwyt zarówno dzieci jak i dorosłych. Opowieści dotyczących biologii i ochrony sów wysłuchano z zaciekawieniem i uwagą, czego dowodem były wysokie wyniki w przeprowadzonym wśród słuchaczy konkursie. Podczas gdy dorośli spędzali czas oglądając film "Sowy Polski", dzieci wykonywały własne sowy z szyszek. Pełni sowich wiadomości wszyscy wyruszyli w teren, by nasłuchiwać sowy, które w obecnym czasie są bardzo aktywne. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, podczas którego nie brakło sowich ciekawostek i opowieści.

 

 

 

Organizatorzy:

Wojciech Okliński, Robert Wysokiński, Cezary Pióro, Piotr Szewczyk oraz Nadleśnictwo Łuków, Gmina Łuków, Stowarzyszenie Ochrony Sów, grupa twórcza „przyJACIEle"