Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Pierwsza Noc Sów w łukowskich lasach już za nami.

 

Kwietniowy wieczór zebrał wielu "sowiarzy" w świetlicy w Żdżarach. Spotkanie rozpoczęło się pokazem sokolniczym, podczas którego płomykówka wprawiała w zachwyt zarówno dzieci jak i dorosłych. Opowieści dotyczących biologii i ochrony sów wysłuchano z zaciekawieniem i uwagą, czego dowodem były wysokie wyniki w przeprowadzonym wśród słuchaczy konkursie. Podczas gdy dorośli spędzali czas oglądając film "Sowy Polski", dzieci wykonywały własne sowy z szyszek. Pełni sowich wiadomości wszyscy wyruszyli w teren, by nasłuchiwać sowy, które w obecnym czasie są bardzo aktywne. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, podczas którego nie brakło sowich ciekawostek i opowieści.

 

 

 

Organizatorzy:

Wojciech Okliński, Robert Wysokiński, Cezary Pióro, Piotr Szewczyk oraz Nadleśnictwo Łuków, Gmina Łuków, Stowarzyszenie Ochrony Sów, grupa twórcza „przyJACIEle"