Wydawca treści Wydawca treści

organizacja

Organizacja

Nadleśniczy - kieruje pracą całego Nadleśnictwa, reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz w imieniu Skarbu Państwa, zawiera umowy z odbiorcami oraz odpowiada za całość zadań określonych w planie urządzania lasu;

Zastępca Nadleśniczego - odpowiada za realizację zadań gospodarczych przez wszystkie leśnictwa, nadzoruje pracę działu gospodarki leśnej, zastępuje nadleśniczego w kierowaniu jednostką, nadzoruje prawidłowy obrót drewnem;

Główny Księgowy - odpowiada za finanse Nadleśnictwa, kontroluje realizację planów finansowych, nadzoruje prace działu finansowo-księgowego;

Sekretarz - kieruje pracą działu administracyjno-gospodarczego;

Inżynier Nadzoru - nadzoruje pracę leśniczych w terenie oraz realizację planów gospodarczych przez leśnictwa, służy merytoryczną pomocą leśniczym w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zajmuje się sprawami edukacji leśnej;

Komendant Straży Leśnej - koordynuje prace straży leśnej, ustala jej zadania i nadzoruje wykonanie tychże zadań;

Straż Leśna - prowadzi działania w zakresie prewencji i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrania mienie Nadleśnictwa;

Dział Gospodarki Leśnej - współpracuje ze służbą terenową (leśnictwa) oraz nadzoruje realizację planów gospodarczych w zakresie hodowli i ochrony lasu, pozyskania drewna i użytków ubocznych, ochrony przeciwpożarowej, turystyki i łowiectwa;

Leśnictwa - wykonują zadania określone w planie urządzania lasu i bieżących planach gospodarczych, dbają o powierzone mienie Nadleśnictwa;

Dział Finansowo-Księgowy - nadzoruje realizację planów finansowych;

Dział Administarcyjno-Gospodarczy - nadzoruje zadania remontów i inwestycji, dba o stan infrastruktury mieszkaniowej i taboru samochodowego;

Stanowisko ds. pracowniczych - odpowiada za sprawy kadrowe Nadleśnictwa, sporządza dokumentację płacową pracowników Nadleśnictwa, zajmuje się sprawami ubezpieczeń ZUS;

Stanowisko ds. BHP i stanu posiadania - nadzoruje wykonanie zadań BHP, prowadzi sprawy związane ze stanem posiadania.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Noc Sów w Nadleśnictwie Łuków

Pierwsza Noc Sów w łukowskich lasach już za nami.

 

Kwietniowy wieczór zebrał wielu "sowiarzy" w świetlicy w Żdżarach. Spotkanie rozpoczęło się pokazem sokolniczym, podczas którego płomykówka wprawiała w zachwyt zarówno dzieci jak i dorosłych. Opowieści dotyczących biologii i ochrony sów wysłuchano z zaciekawieniem i uwagą, czego dowodem były wysokie wyniki w przeprowadzonym wśród słuchaczy konkursie. Podczas gdy dorośli spędzali czas oglądając film "Sowy Polski", dzieci wykonywały własne sowy z szyszek. Pełni sowich wiadomości wszyscy wyruszyli w teren, by nasłuchiwać sowy, które w obecnym czasie są bardzo aktywne. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, podczas którego nie brakło sowich ciekawostek i opowieści.

 

 

 

Organizatorzy:

Wojciech Okliński, Robert Wysokiński, Cezary Pióro, Piotr Szewczyk oraz Nadleśnictwo Łuków, Gmina Łuków, Stowarzyszenie Ochrony Sów, grupa twórcza „przyJACIEle"