Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek 2020r.

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych na czas trwania
epidemii COVID-19, Nadleśnictwo Łuków przywraca możliwość dokonywania rozliczeń za drewno w formie gotówkowej dla nabywców detalicznych.

 

Od 14 grudnia, Nadlesnictwo Łuków prowadzi detaliczną sprzedaż choinek w leśnictwach : Gułów, Stoczek i Ławki (Kryńszczak)

 

 

 

CENNIK NA CHOINKI 2020r.

 

 

Klasa wysokości

Cena netto (zł)

Cena brutto z 23%

VAT (zł)

 

Grupa

 

Nazwa

Symbol

Wyszczególnienie

Wysokość

Choinki normalne

małe

N-II

Świerk pospolity

do 1,5

16,26

20

średnie

N-III

1,6-2,5

24,39

30

duże

N-IV

2,6-3,5

32,52

40

Choinki specjalne

duże

S-I

Świerk pospolity

3,6-5

69,11

85

b.duże

S-II

5,1-10

325,20

400

Choinki specjalne

b.duże

S-II

Świerk pospolity/ Jodła

powyżej 10m

487,81

600

 

Równocześnie ustala się stawkę za pozyskanie choinek wraz z transportem w wysokości 4 zł/1szt.

Przy sprzedaży powyżej 50 sztuk stosujemy upust 15% ceny detalicznej

                                     

 

 

Nadleśnictwo Łuków od najbliższego wtorku oferuje do sprzedaży sadzonki drzew, m.in. sosnę – koszt to 20 gr za sztukę. Sprzedaż jest realizowana we wtorki  w godz. 7.00-10.00 w Leśnictwie Ławki (łącznie ze sprzedażą drewna), minimalny zakup to 50 sztuk każdego gatunku.

 

 

CENNIK SADZONEK

GATUNKÓW LASOTWÓRCZYCH

 

W NADLEŚNICTWIE ŁUKÓW

 

                                                                                                                             Obowiązuje od:13.10.2020 r.

 

Lp.

Gatunek

Symbol produkcyjny

Cena netto (bez  VAT)  [zł/tys. szt.]

Cena detaliczna z

8% VAT 

[zł/tys. szt.]

Sadzonki w sprzedaży detalicznej

1.

Sosna zwyczajna

1/0

185,19

200,00

2.

Modrzew europejski

2/0

787,04

850,00

3.

Brzoza brodawkowata

2/0

731,48

790,00

4.

Olsza czarna

1/0

486,11

525,00

5.

Dąb szypułkowy

2/0

1180,56

1 275,00

6.

Dąb bezszypułkowy

2/0

2 138,89

2 310,00

7.

 

Lipa drobnolistna

 

2/0

722,22

780,00

8.

Wiąz

1/0

495,37

535,00

 

 

                                          ZARZĄDZENIE Nr  40 /20   

NADLEŚNICZEGO

Nadleśnictwa Łuków

z dnia  5 listopada   2020 r.

 

                         w sprawie ustalenia ceny detalicznej na drewno opałowe S4 w Nadleśnictwie Łuków.

 

Na podstawie § 23 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz art. 35 ustawy o lasach, - z a r z ą d z a się  co następuje:

                                              

1. Z dniem 09.11.2020r wprowadzam następujące zmiany w  cenniku detalicznym  drewna  w korze na warunkach sprzedaży loco las po dokonanej zrywce, dla drewna S4 stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Lp.

Klasa jakościowo-wymiarowa

Gatunek

j.m.

Cena (w zł za mp)

Cena (w zł za m3)

netto

brutto

netto

brutto

Drewno średniowymiarowe

1

S4

So

mp/m3

59,15

72,75

91

111,93

2

S4

Md Dg

mp/m3

60,45

74,35

93

114,39

3

S4

Św Jd

mp/m3

57,40

70,60

82

100,86

4

S4

Db

mp/m3

91

111,93

140

172,20

5

S4

Gb Bk

mp/m3

94,25

115,93

145

178,35

6

S4

Brz

mp/m3

83,20

102,34

128

157,44

7

S4

Ol

mp/m3

78

95,94

120

147,60

8

S4

Pozostałe

Liściaste twarde

mp/m3

84,50

103,94

130

159,90

9

S4

Os, poz

Liściaste miękkie

mp/m3

45,50

55,97

70

86,1

                                  

         2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.

 

 

 Dni sprzedaży drewna w leśnictwach

   Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w siedzibach leśnictw w wyznaczone dni tygodnia w godzinach 7.00-10.00. Sprzedaż sadzonek prowadzona jest w leśnictwie Ławki we wtorek.

    

DZIEŃ

LEŚNICTWO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES

Poniedziałek

Dąbrówka

504 059 376

Klimki 34, 21-400 Łuków

Róża

507 045 438

Osada Jedlanka 1, 21-450 Stoczek Łukowski

Stoczek

507 050 009

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 Stoczek Łukowski

Wtorek

Jagodne

504 059 348

Domanice 84, 08-113 Domanice

Kryńszczak

507 049 740

Kol.Gręzówka 35, 21-400 Łuków

Ławki

508 055 494

Kol.Gręzówka 35, 21-400 Łuków

Środa

Kujawy

507 047 582

Kożuchówka 70, 21-470 Krzywda

Nowinki

510 090 815

Nowa Gręzówka 59, 21-400 Łuków

Jata

509 613 652

Żdżary 59A, 21-400 Łuków

Czwartek

Gułów

507 047 583

Gułów 99, 21-412 Adamów

Korwin

509 613 651

ul. Łukowska 1B , 21-470 Krzywda

Sarnów

507 047 795

Sarnów 15, 21-460 Sarnów

Piątek

Wojcieszków

507 047 591

Marianów 21, 21-411 Wojcieszków

 

 

 

 

 

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Cennik drewna na 2020r.

Cennik drewna na 2021r.

Dni sprzedaży drewna w leśnictwach i cenniki

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w siedzibach leśnictw w wyznaczone dni tygodnia.

Prowadzona jest w godzinach 7.00-10.00.

DZIEŃ

LEŚNICTWO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES

Poniedziałek

Dąbrówka

504 059 376

Klimki 34, 21-400 Łuków

Róża

504 062 541

Róża Podgórna 1B, 21-451 Róża Stara

Stoczek

504 062 493

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 Stoczek Łukowski

Wtorek

Jagodne

504 059 348

Domanice 84, 08-113 Domanice

Kryńszczak

507 049 740

Kol.Gręzówka 34, 21-400 Łuków

Środa

Kujawy

507 047 582

Kożuchówka 70, 21-470 Krzywda

Nowinki

507 050 009

Gręzówka Nowa 59, 21-400 Łuków

Jata

507 049 528

Dąbie 183, 21-400 Łuków

Czwartek

Gułów

507 047 583

Gułów 99, 21-412 Adamów

Korwin

507 047 899

Korwin 120, 21-412 Adamów

Sarnów

507 047 795

Sarnów 15, 21-460 Sarnów

Piątek

Wojcieszków

507 047 591

Marianów 21, 21-411 Wojcieszków

Stoczek

504 062 493

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 Stoczek Łukowski

 

 

CENNIK NA DREWNO  2021r

                                 
Ceny detaliczne netto/brutto  drewna w korze    
na warunkach sprzedaży loco las po dokonanej zrywce    
 obowiązujące w Nadleśnictwie Łuków od 07.01.2021 roku    
                       
Lp. Surowiec drzewny    Jedn. CENA DREWNA (w zł za m3)    
sort. drewna rodzaj drewna    
miary klasy wymiarowe    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Drewno wielkowymiarowe liśc. ≤24 cm 25-34 cm ≥35 cm    
netto brutto netto brutto netto brutto    
1 WB1 Brz m3 237 291,51 320 393,60 474 583,02    
2 WB1 Ol m3 216 265,68 293 360,39 442 543,66    
3 WA0 Db  m3   1766 2172,18 2261 2781,03    
4 WB0 794 976,62 1277 1570,71 1833 2254,59    
5 WC0 611 751,53 880 1082,40 1185 1457,55    
6        WD 336 413,28 574 706,02 794 976,62    
7 WA0 Ol m3   450 553,50 504 619,92    
8 WB0 273 335,79 323 397,29 386 474,78    
9 WC0 226 277,98 260 319,80 302 371,46    
10        WD 192 236,16 216 265,68 243 298,89    
11 WA0 Oś  m3   299 367,77 313 384,99    
12 WB0 217 266,91 244 300,12 273 335,79    
13 WC0 187 230,01 211 259,53 232 285,36    
14        WD 164 201,72 181 222,63 195 239,85    
15 WA0 Lp m3   422 519,06 511 628,53    
16 WB0 251 308,73 323 397,29 369 453,87    
17 WC0 211 259,53 245 301,35 291 357,93    
18        WD 191 234,93 212 260,76 239 293,97    
19 WA0 DBC m3   1274 1567,02 1631 2006,13    
20 WB0 573 704,79 921 1132,83 1322 1626,06    
21 WC0 441 542,43 635 781,05 855 1051,65    
22        WD 242 297,66 414 509,22 573 704,79    
23 WA0 Brz m3   461 567,03 550 676,50    
24 WB0 311 382,53 362 445,26 414 509,22    
25 WC0 254 312,42 285 350,55 328 403,44    
26        WD 219 269,37 242 297,66 262 322,26    
            242 297,66        
27 WA0 Js m3   791 972,93 1036 1274,28    
28 WB0 517 635,91 617 758,91 742 912,66    
29 WC0 353 434,19 447 549,81 532 654,36    
30        WD 240 295,20 302 371,46 365 448,95    
Drewno wielkowymiarowe igl. ≤24 cm 25-34 cm ≥35 cm    
netto brutto netto brutto netto brutto    
1 WA0 So m3 409 503,07 500 615,00    
2 WB0 275 338,25 339 416,97 387 476,01    
3 WC0 250 307,50 292 359,16 333 409,59    
4        WD 191 234,93 208 255,84 226 277,98    
5 WA0 Św m3   387 476,01 468 575,64    
6 WB0 300 369,00 337 414,51 368 452,64    
7 WC0 249 306,27 290 356,70 327 402,21    
8        WD 194 238,62 215 264,45 249 306,27    
9 WA0 Jd   m3   479 589,17 591 726,93    
10 WB0 355 436,65 388 477,24 447 549,81    
11 WC0 273 335,79 323 397,29 352 432,96    
12        WD 194 238,62 208 255,84 219 269,37    
13 WA0   Md m3   433 532,59 513 630,99    
14 WB0 321 394,83 357 439,11 416 511,68    
15 WC0 255 313,65 297 365,31 341 419,43    
16        WD 183 225,09 201 247,23 224 275,52    
                       

 

CENNIK NA CHOINKI 2020r.

 

 

Klasa wysokości

Cena netto (zł)

Cena brutto z 23%

VAT (zł)

 

Grupa

 

Nazwa

Symbol

Wyszczególnienie

Wysokość

Choinki normalne

małe

N-II

Świerk pospolity

do 1,5

16,26

20

średnie

N-III

1,6-2,5

24,39

30

duże

N-IV

2,6-3,5

32,52

40

Choinki specjalne

duże

S-I

Świerk pospolity

3,6-5

69,11

85

b.duże

S-II

5,1-10

325,20

400

Choinki specjalne

b.duże

S-II

Świerk pospolity/ Jodła

powyżej 10m

487,81

600

 

Równocześnie ustala się stawkę za pozyskanie choinek wraz z transportem w wysokości 4 zł/1szt.

Przy sprzedaży powyżej 50 sztuk stosujemy upust 15% ceny detalicznej

                                     

 

 

Nadleśnictwo Łuków od najbliższego wtorku oferuje do sprzedaży sadzonki drzew, m.in. sosnę – koszt to 20 gr za sztukę. Sprzedaż jest realizowana we wtorki  w godz. 7.00-10.00 w Leśnictwie Ławki (łącznie ze sprzedażą drewna), minimalny zakup to 50 sztuk każdego gatunku.

 

 

CENNIK SADZONEK

GATUNKÓW LASOTWÓRCZYCH

 

W NADLEŚNICTWIE ŁUKÓW

 

                                                                                                                             Obowiązuje od:13.10.2020 r.

 

Lp.

Gatunek

Symbol produkcyjny

Cena netto (bez  VAT)  [zł/tys. szt.]

Cena detaliczna z

8% VAT 

[zł/tys. szt.]

Sadzonki w sprzedaży detalicznej

1.

Sosna zwyczajna

1/0

185,19

200,00

2.

Modrzew europejski

2/0

787,04

850,00

3.

Brzoza brodawkowata

2/0

731,48

790,00

4.

Olsza czarna

1/0

486,11

525,00

5.

Dąb szypułkowy

2/0

1180,56

1 275,00

6.

Dąb bezszypułkowy

2/0

2 138,89

2 310,00

7.

 

Lipa drobnolistna

 

2/0

722,22

780,00

8.

Wiąz

1/0

495,37

535,00