Aktualności Aktualności

Powrót

Regulamin Miejsc Postoju

Regulamin Miejsc Postoju

Ważne informacje dot. korzystania z miejsc postoju pojazdów

 

Ważne informacje dot. korzystania z miejsc postoju pojazdów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) Nadleśnictwa Łuków.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z MPP zarządzanych przez Nadleśnictwo Łuków
 2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. MPP są dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. MPP nie są strzeżone , dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystająca z obiektu.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2002r., nr 236, poz.1998 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiązują zasady i przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2002r., nr236 poz. 1998 ze zm.).
 7. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporzadkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
 1. Mycia, sprzątania, nieawaryjnej naprawy pojazdu,
 2. Zaśmiecania terenu,
 3. Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie obiektu,
 4. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z obiektu innym użytkownikom,
 5. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,
 6. Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków,
 7. Puszczania luzem zwierząt domowych,
 8. Rozstawiania namiotów,
 9. Pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,
 10. Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu,
 1. Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z MPP lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa tel. 257982241 (mail: lukow@warszawa.lasy.gov.pl)

 

Zatwierdzam

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków

Grzegorz Uss

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy