Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Łuków
Nadleśnictwo Łuków
25 798 22 41; 512147303
25 798 22 73

PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY

tel.518 501 439

 

Ławki 56 a

21-400 Łuków

nr konta 70124026981111001045207144 PEKAO SA. 

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Sebastian Strzech

iod@comp-net.pl

Nadleśnictwo Łuków uprzejmie informuje, że nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne itp.) poza prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków. Wszelkie dokumenty złożone tradycyjnie lub drogą elektroniczną poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną niezwłocznie odesłane, a wiadomości e-mail zostana trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa.

Nadleśniczy
Grzegorz Uss
507 045 396
Zastępca Nadleśniczego
Kazimierz Żmuda
795 156 911
Główny Księgowy
Anna Oklińska
508 080 416
Sekretarz Nadleśnictwa
Katarzyna Skwarek
512 147 325
Komendant Straży Leśnej
Dariusz Kośmider
502 290369

Pion Nadleśniczego

Michał Strawa
Inżynier Nadzoru
Iwo Zabłocki
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 503034667
Dorota Żmuda
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 502 067 977

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Kośmider
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 502 290 369
Hubert Władziński
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 508055495
Emil Głaz
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 507 047 899

Dział Gospodarki Leśnej

Łukasz Romaniuk
Specjalista Służby Leśnej ds. LN
phone-abbreviation: 531 337 156
Dariusz Kępa
Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna
phone-abbreviation: 575 993 504
Joanna Rożen-Smarkala
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i szkółkarstwa
phone-abbreviation: 502 697 026
Karolina Barc
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśneji ochrony lasu
phone-abbreviation: 507 049 833
Agnieszka Nurzyńska w/z Aleksandra Serzysko
Instuktor techniczny ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 576 200 077
Marek Mateusiak
Instruktor techniczny ds. nasiennictwa i leśnej mapy numerycznej
phone-abbreviation: 501 536 418
Krystyna Bojko
Specjalista ds. gospodarki drewnem
phone-abbreviation: 507 085 706
Monika Bosek
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: 531 440 052
Grzegorz Błaszczuk
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: 574 773 477

Dział Finansowo-Księgowy

Ewa Pieniak-Kuczyńska
Księgowa
Marta Świder
Księgowa
phone-abbreviation: 510 090 815
Sabina Dadasiewicz
Księgowa
phone-abbreviation: 518 752 929
Mariola Połeć
Kasjer
phone-abbreviation: 518 752 848

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jacek Barej
Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych
phone-abbreviation: 518 752 884
Milena Dybciak
Referent administracyjny
phone-abbreviation: 512 147 303
Piotr Fedorowicz
Specjalista ds. informatyki
phone-abbreviation: 531 374 489