Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Udział siedlisk leśnych:

  • 58,8 %- bory, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych;
  • 38,1 %- lasy, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych;
  • 3,1 %- olsy, czyli drzewostany rosnące na terenach podmokłych, gdzie najczęściej gatunkiem panującym jest olsza.

Udział gatunków lasotwórczych:

  • 73,8 %- sosna;
  • 11,5 %- dąb;
  • 6,9 %- brzoza;
  • 2,3 %- olsza;
  • 5,5 %- pozostałe gatunki.