Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek 2020r.

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych na czas trwania
epidemii COVID-19, Nadleśnictwo Łuków przywraca możliwość dokonywania rozliczeń za drewno w formie gotówkowej dla nabywców detalicznych.

 

Od 14 grudnia, Nadlesnictwo Łuków prowadzi detaliczną sprzedaż choinek w leśnictwach : Gułów, Stoczek i Ławki (Kryńszczak)

 

 

 

CENNIK NA CHOINKI 2020r.

 

 

Klasa wysokości

Cena netto (zł)

Cena brutto z 23%

VAT (zł)

 

Grupa

 

Nazwa

Symbol

Wyszczególnienie

Wysokość

Choinki normalne

małe

N-II

Świerk pospolity

do 1,5

16,26

20

średnie

N-III

1,6-2,5

24,39

30

duże

N-IV

2,6-3,5

32,52

40

Choinki specjalne

duże

S-I

Świerk pospolity

3,6-5

69,11

85

b.duże

S-II

5,1-10

325,20

400

Choinki specjalne

b.duże

S-II

Świerk pospolity/ Jodła

powyżej 10m

487,81

600

 

Równocześnie ustala się stawkę za pozyskanie choinek wraz z transportem w wysokości 4 zł/1szt.

Przy sprzedaży powyżej 50 sztuk stosujemy upust 15% ceny detalicznej

                                     

 

 

Nadleśnictwo Łuków od najbliższego wtorku oferuje do sprzedaży sadzonki drzew, m.in. sosnę – koszt to 20 gr za sztukę. Sprzedaż jest realizowana we wtorki  w godz. 7.00-10.00 w Leśnictwie Ławki (łącznie ze sprzedażą drewna), minimalny zakup to 50 sztuk każdego gatunku.

 

 

CENNIK SADZONEK

GATUNKÓW LASOTWÓRCZYCH

 

W NADLEŚNICTWIE ŁUKÓW

 

                                                                                                                             Obowiązuje od:13.10.2020 r.

 

Lp.

Gatunek

Symbol produkcyjny

Cena netto (bez  VAT)  [zł/tys. szt.]

Cena detaliczna z

8% VAT 

[zł/tys. szt.]

Sadzonki w sprzedaży detalicznej

1.

Sosna zwyczajna

1/0

185,19

200,00

2.

Modrzew europejski

2/0

787,04

850,00

3.

Brzoza brodawkowata

2/0

731,48

790,00

4.

Olsza czarna

1/0

486,11

525,00

5.

Dąb szypułkowy

2/0

1180,56

1 275,00

6.

Dąb bezszypułkowy

2/0

2 138,89

2 310,00

7.

 

Lipa drobnolistna

 

2/0

722,22

780,00

8.

Wiąz

1/0

495,37

535,00

 

 

                                          ZARZĄDZENIE Nr  40 /20   

NADLEŚNICZEGO

Nadleśnictwa Łuków

z dnia  5 listopada   2020 r.

 

                         w sprawie ustalenia ceny detalicznej na drewno opałowe S4 w Nadleśnictwie Łuków.

 

Na podstawie § 23 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz art. 35 ustawy o lasach, - z a r z ą d z a się  co następuje:

                                              

1. Z dniem 09.11.2020r wprowadzam następujące zmiany w  cenniku detalicznym  drewna  w korze na warunkach sprzedaży loco las po dokonanej zrywce, dla drewna S4 stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Lp.

Klasa jakościowo-wymiarowa

Gatunek

j.m.

Cena (w zł za mp)

Cena (w zł za m3)

netto

brutto

netto

brutto

Drewno średniowymiarowe

1

S4

So

mp/m3

59,15

72,75

91

111,93

2

S4

Md Dg

mp/m3

60,45

74,35

93

114,39

3

S4

Św Jd

mp/m3

57,40

70,60

82

100,86

4

S4

Db

mp/m3

91

111,93

140

172,20

5

S4

Gb Bk

mp/m3

94,25

115,93

145

178,35

6

S4

Brz

mp/m3

83,20

102,34

128

157,44

7

S4

Ol

mp/m3

78

95,94

120

147,60

8

S4

Pozostałe

Liściaste twarde

mp/m3

84,50

103,94

130

159,90

9

S4

Os, poz

Liściaste miękkie

mp/m3

45,50

55,97

70

86,1

                                  

         2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.

 

 

 Dni sprzedaży drewna w leśnictwach

   Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w siedzibach leśnictw w wyznaczone dni tygodnia w godzinach 7.00-10.00. Sprzedaż sadzonek prowadzona jest w leśnictwie Ławki we wtorek.

    

DZIEŃ

LEŚNICTWO

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES

Poniedziałek

Dąbrówka

504 059 376

Klimki 34, 21-400 Łuków

Róża

507 045 438

Osada Jedlanka 1, 21-450 Stoczek Łukowski

Stoczek

507 050 009

ul. Piłsudskiego 145, 21-450 Stoczek Łukowski

Wtorek

Jagodne

504 059 348

Domanice 84, 08-113 Domanice

Kryńszczak

507 049 740

Kol.Gręzówka 35, 21-400 Łuków

Ławki

508 055 494

Kol.Gręzówka 35, 21-400 Łuków

Środa

Kujawy

507 047 582

Kożuchówka 70, 21-470 Krzywda

Nowinki

510 090 815

Nowa Gręzówka 59, 21-400 Łuków

Jata

509 613 652

Żdżary 59A, 21-400 Łuków

Czwartek

Gułów

507 047 583

Gułów 99, 21-412 Adamów

Korwin

509 613 651

ul. Łukowska 1B , 21-470 Krzywda

Sarnów

507 047 795

Sarnów 15, 21-460 Sarnów

Piątek

Wojcieszków

507 047 591

Marianów 21, 21-411 Wojcieszków